Gülizar Biçer Karaca: “İktidar, Barınma Hakkını Yok Sayıyor, Nitelikli Eğitimi Bilinçli Olarak Niteliksizleştiriyor”

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, üniversite öğrencilerinin sorunlarına dikkat çekerek, “İktidar, barınma hakkını yok sayıyor. Nitelikli eğitimi bilinçli olarak niteliksizleştiriyor. Ailelerin ve çocukların hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçmek zorunda kalma tehlikelerini göz önünde bulundurmuyor. KYK yurt kapasite ve yeterliliklerini artırmıyor. Tüm bu sorunları çözmekle mükellef olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetenler bütçeyi halk için sosyal devlet için sosyal devletin gerekleri için değil yandaşlar için harcayan bir siyasi tercihi ortaya koyuyor. Üniversiteyi kazanan gençler, barınma sorununun yanı sıra illerinden okuyacakları ile gidecek yol parası bulmakta, ulaşım konusunda dahi zorlanıyor” dedi.

TBMM Başkanvekili, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca bugün yaptığı yazılı açıklamada eğitimin iktidar tarafından bilinci olarak niteliksizleştirildiğini savundu. Öğrencilerin en temel hak olan beslenme ve barınma konusunda sorun yaşadıklarına işaret eden Karaca açıklamasında şunları söyledi:

“GENÇLERİ, EĞİTİM SİSTEMİNİN TÜM ÇIKMAZLARINA RAĞMEN ÜNİVERSİTE SINAVINDA BAŞARILI OLMALARINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM”

“Kuşaklararası yoksulluğu devralmak zorunda bırakılan, kronik işsizlikle sınanan genç nesil yaratan, nitelikli beyin gücünü beyin göçüne çeviren bir siyasal iktidarın yarattığı sistem krizinin mağdurları haline getirilen gençleri, çürümüş bir eğitim sisteminin tüm çıkmazlarına rağmen üniversite sınavında başarılı olmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bunca haksızlığa, adaletsizliğe rağmen; eğitimli olmanın ve bilimin rehberliğinden yana olup sınava katılan tüm gençlerimizi de kutluyorum. Toplumsal ve bireysel sorunların dağ gibi büyüdüğü bir ülkede, geleceksizlik ve kaygıyla baş başa bırakılan gençlerimiz; hayallerini hedef haline getirerek emek vermiş, özverili ailelerinin katkılarıyla bu ticarileştirilmiş, cemaatlere teslim edilmiş ve sınava indirgenmiş çarpık eğitim sisteminde fırsat eşitsizliğiyle çaresizleştirilmişlerdir.

“GENÇLERİMİZİ BEKLEYEN SORUNLARIN BAŞINDA HAYAT PAHALILIĞININ YANI SIRA BARINMA İLK SIRALARDA GELİYOR”

Ne yazık ki gençlerimizin potansiyelini açığa çıkarıp nitelikli insan kaynağı olarak değerlendirmek yerine sorun yumağı gibi görerek haklarından yoksun bırakmak ancak, bilim yerine cehaletten, eleştirel bilinç yerine biattan, özgürlükler yerine baskı ve yasaklamadan medet uman bir siyasi iktidarın iş bilmezliği olabilirdi. Üniversiteye yerleşebilen gençlerimizi bekleyen sorunların başında hayat pahalılığının yanı sıra barınma ilk sıralarda geliyor. Her eylül ayına eğitim çağındaki öğrenci ve ailelerinin yaşadığı ciddi problemlerle başlanan ülkemizde sosyal devletin gerekliliklerini hiç üzerine almayan partili cumhurbaşkanı ve gölge bakanları, izleyici locasından bir neslin nasıl eğitimsiz bırakıldığını izlemekle yetiniyor. Eğitimi de yandaşlara, cemaatlere, özel şirketlere, piyasaya emanet eden iktidarın bu ülkeye verdiği zararların başında yoksul ailelerin çocuklarını göz göre göre cemaatlere ve merdiven altı yurtlara mecbur bırakması geliyor.

“NİTELİKLİ EĞİTİMİ BİLİNÇLİ OLARAK NİTELİKSİZLEŞTİRİYOR”

Laik, çağdaş, bilimsel eğitimin anlamını özümseyememiş olanlar; kendi üzerindeki sorumlulukları yerine getirmeden yük gördüklerini üzerinden atacağım diye gençleri cemaat yurtlarına, fahiş kiralarla insan onuruna uygun olmayan koşullara mecbur bırakıyor. Cumhuriyetin kazanımlarını, eğitim ve kültür devriminin getirilerini hiçleştirme telaşına giren basiretsiz yöneticiler ile eğitim de toplum da ilerleyemez, muasır medeniyet seviyesine yükselemez. İktidar, barınma hakkını yok sayıyor. Nitelikli eğitimi bilinçli olarak niteliksizleştiriyor. Ailelerin ve çocukların hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçmek zorunda kalma tehlikelerini göz önünde bulundurmuyor. KYK yurt kapasite ve yeterliliklerini artırmıyor. Tüm bu sorunları çözmekle mükellef olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetenler bütçeyi halk için sosyal devlet için sosyal devletin gerekleri için değil yandaşlar için harcayan bir siyasi tercihi ortaya koyuyor. Üniversiteyi kazanan gençler, barınma sorununun yanı sıra illerinden okuyacakları ile gidecek yol parası bulmakta, ulaşım konusunda dahi zorlanıyor.

“EĞİTİM YOKSULLUĞU KADAR BİR POLİTİK KÖRLÜK VE POLİTİK YOKSULLUK DA ÇÖZÜM BEKLİYOR”

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin kayıttan, yurt başvuruları ve sonuçlarının açıklanmasına dek geçecek süre de dahil olacak şekilde sürdürülebilir bir eğitim öğretim hayatına sağlıklı başlayabilmeleri için acil tedbirler ve kolaylaştırıcı önerilerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Öğrencilerin okumak, araştırmak, kültür, bilim ve sanat alanında ilerlemek yerine çalışarak ayakta kalmaya çalışmak zorunda olduğu örneklerle ortada iken akademilerde öğrenciler ve akademisyenleri hedef göstererek politika yapmaktan vazgeçilmesi gerekiyor. Bu ülkede eğitim yoksulluğu kadar bir politik körlük ve politik yoksulluk da çözüm bekliyor.

“SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN YEMEKHANE ÜCRETLERİ ASGARİ SEVİYEDE DÜZENLENMELİ”

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi tarafından yayınlanan ‘Türkiye’de Öğrenme Yoksulluğu’ raporunun sonuçları Türkiye’de öğrenme yoksulluğunun yani 10 yaşına kadar kısa bir metni okuyamayan ve anlayamayan çocuk oranının yüzde 15’e çıktığı, bunun başlıca nedeninin ise yetersiz beslenme olduğu gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Sağlıksız ve eşitsiz koşullarda ilköğretim ve ortaöğretimden yetişen çocuklardan üniversite hayatlarında daha da derinleşen imkansızlıklar nedeniyle bir verim beklemek mümkün görünmüyor. Toplum için gelecek için sağlıklı nesiller için yemekhane ücretleri asgari seviyede düzenlenmeli, beslenme temel hak olarak YÖK eliyle ele alınmalı, yurtlar sosyal konut ve barınma ekseninde erişilebilir ve ödenebilir rakamlarla öğrencilerin yaşam merkezleri haline getirilmelidir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir